Informace pro přednášející

Aktivní příspěvky nelze přihlásit, odborný program bude sestaven z vyžádaných přednášek.
Vyžádaný přednášející je osvobozen od platby registračního poplatku, ale musí být řádně přihlášen.

 

Forma prezentace

sdělení - 7 min.