Odborný program

09.00 - 09.15

Slavnostní zahájení

  Analýza operativy rohovek v České republice v roce 2016
Hamouz J.

09.15 - 10.45

Keratitidy, rohovkové defekty

  Skalická J., Vokrojová M., Klimešová YM.
 
  Update u infekčních keratitid
Hrdličková E., Studený P.
Evropská oční klinika Lexum
  Co lze očekávat od protonové radioterapie nádorů vedlejších dutin nosních a orbity?
Kubeš J., Dědečková K., Kasáčová G., Ondrová B., Vondráček V.
Proton Therapy Czech, s.r.o., Praha
  Keratopatie po protonové léčbě
Klímová A., Huňa L., Járová N., Skalická P.
Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
  Léčba perzistujících defektů rohovky
Skalická P., Huňa L., Járová N., Betková J., Klímová A.
Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
  Využití rohovkové lentikuly v léčbě defektů rohovky
Studený P., Klimešová YM., Netuková M.
Oční klinika FNKV a 3.LF UK, Praha

10.45 - 11.00

Přestávka

11.00 - 12.30

Diskusní blok – Kdo to ví, napoví ...

  Vede: Hlinomazová Z.
Účastníci: Novák P., Stodůlka P., Studený P., Vokrojová M.

12.30 - 13.15

Oběd

13.15 - 14.15

Nové vědecké poznatky týkající se rohovky

  Lišková P., Krulová M., Studený P.
 
  Průvodce molekulárně genetickým vyšetřením u onemocnění rohovky
Ďuďáková Ľ.
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN v Praze
  Genetické faktory u keratokonu
Lišková P.
Oční klinika, 1. LF, UK a VFN v Praze
  Kmenové buňky a jejich možnosti v léčbě poraněné rohovky
Krulová M.
Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha
  Imunologické mechanismy v poškozené a léčené rohovce
Kössl J., Holáň V.
Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha

14.15 - 14.30

Přestávka

14.30 - 15.15

Novinky v diagnostice a léčbě keratokonu

  Hlinomazová Z., Stodůlka P., Studený P.
 
  Přehled současných diagnostických metod rohovkových ektazií
Klimešová YM, Netuková M., Studený P.
Oční klinika FNKV a 3.LF UK, Praha
  Přehled současných možností léčby keratokonu
Studený P., Klimešová YM, Netuková M.
Oční klinika FNKV a 3.LF UK, Praha
  Implantace kolagenového disku – nový způsob operace keratokonu
Stodůlka P., Rafat M., Goreishi M.
Oční klinika Gemini, Zlín
  Implantace rohovkové lamely – nový způsob operace keratokonu
Stodůlka P., Rafat M., Goreishi M.
Oční klinika Gemini, Zlín


15.15


Závěr rohovkového dne


15.45


Valná hromada ČSRKCH