Registrační poplatky

  typ/platba   platba do 30. 11.       platba od 1. 12.
  člen ČSRKCH   1.000,-   1.200,-
  nečlen ČSRKCH       1.300,-   1.500,-


Vyžádaný přednášející je osvobozen od platby registračního poplatku, ale musí být řádně přihlášen.
Účastníkům s platnou registrací bude odborný program zpřístupněn do 15. března 2022.

Registrace účastníků

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky". Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.
Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.

Účastnický poplatek zahrnuje

přístup na on-line přednášky

Daňový doklad

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán do 14 dní na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zrušení registrace
Organizační agentura musí být informována o zrušení účasti na kongresu písemně na e-mail produkce@bpp.cz
Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.
 
Storno poplatky k registraci
do 2. 12. 2021 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
od 3. 12. 2021 100 %