Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


jménem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie si Vás dovoluji pozvat na již 10. ročník Rohovkového dne,
který pořádá ČSRKCH ve spolupráci s Oční klinikou FNKV Praha a Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem
(LECOP). Účast na tomto setkání přislíbila řada odborníků, zabývajících se touto problematikou.

Hlavní témata letošního kongresu:
1. Keratitidy
2. Rohovkové defekty
3. Nové vědecké poznatky týkající se rohovky
4. Novinky v diagnostice a léčbě keratokonu

Velmi důležitou součástí kongresu bude jako vždy doprovodná výstava firem a to jednak našich stálých partnerů, ale i dalších firem, dodávajících produkty pro oftalmologii.

Věřím, že tato akce bude pro řadu z Vás zajímavou a vítanou možností k získání nejnovějších informací a praktických dovedností v problematice onemocnění rohovky, a také samozřejmě příležitostí k setkání s kolegy a předními odborníky v oboru.

Těším se na setkání s Vámi v Praze.


doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA
za organizační výbor a výbor ČSRKCH