Vítáme Vás

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP

ve spolupráci 

s Oční klinikou FNKV a 3. LF UK Praha a Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem (LECOP)


Vás zvou na

hybridní on-line akci

 

13. ROHOVKOVÝ DEN

10. prosince 2021

 

 

odborný garant akce

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.