Vítáme Vás

Česká společnost refrakční a kataraktové chirurgie ČLS JEP

ve spolupráci 

s Oční klinikou FNKV a 3. LF UK Praha a Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem (LECOP)


Vás zvou na
 

15. ROHOVKOVÝ DEN

8. prosince 2023

Hotel Grandior

Praha
 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.