Předběžný odborný program

07.30 - 12.00 Registrace

08.30 – 09.00

Slavnostní zahájení

předsedající:
 
Studený Pavel, Janeková Andrea, Hamouz Jan
 
  Aktivity ČSRKCH v roce 2024
Janeková A., Studený P., Hlinomazová Z.: ČSRKCH
  Keratoplastiky v ČR v roce 2022
Hamouz H., Netuková M., Studený P.: Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha

09.00 – 10.30

Jak snížit čekací dobu na transplantaci rohovky

předsedající: Studený Pavel, Netuková Magdalena, Poláchová Martina
  Trendy v transplantacích rohovek v ČR
Studený P., Netuková M., Hamouz J.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha
  Cesty ke zvýšení počtu dárců tkání
Netuková M., Okál M., Studený P.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha
  Zvýšení efektivity využití stávajících dárcovských tkání
Poláchová M., Netuková M., Studený P.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha
  Využití očních tkání žijících dárců
Klimešová YM., Poláchová M., Netuková M., Studený P.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha
  Řešení rohovkových zákalů bez využití dárcovské tkáně
Veselý L., Netuková M., Poláchová M., Studený P.
Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha
   
10.30 - 11.00 přestávka

11.00 – 12.30

Zadní rohovkové dystrofie a keratokonus

  Hlinomazová Z., Hrdličková E., Trnková V.
Síť očních klinik Lexum Praha/Brno
   
12.30 - 13.15 oběd

13.15 – 15.15

Epitelové a subepitelové dystrofie rohovky

předsedající: Skalická Pavlína, Němcová Iveta, Betková Jindřiška
  Úvod do dystrofií rohovky
Skalická P.1,2
1) Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
2) Laboratoř pro studium vzácných nemocí, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
  Dystrofie bazální membrány epitelu (Coganova dystrofie)
Betková J.
Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
  Řešení Coganovy dystrofie metodou PTK
Němcová I.
Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
  Meesmannova dystrofie rohovky
Skalická P.1,2
1) Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
2) Laboratoř pro studium vzácných nemocí, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
  Lischova epitelová dystrofie rohovky
Járová N.1,2
1) Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
2) Oční oddělení nemocnice České Budějovice
  Želatinózní kapkovitá dystrofie rohovky
Vergaro A.
Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
  Alportův syndrom
Klímová A.
Oční klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

15.15

Zakončení 15. Rohovkového dne

 

změna programu vyhrazena